định cư

Định cư Mỹ

Nằm trong danh mục các diện định cư Mỹ chính là diện trực hệ. Diện trực hệ là diện có liên quan đến công dân đã có quốc tịch Mỹ như là vợ, chồng, con đẻ, con nuôi… của công dân Mỹ.

Định cư canada

Định cư Canada theo diện tay nghề liên bang (Federal Skilled Worker Program) là chương trình phù hợp với ứng viên có ngành nghề nằm trong danh mục NOC của Canada, có kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và tiếng Anh tốt

Tin tức liên quan