Đại sứ quán canada

Canada thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt nam từ năm 1973, lập sứ quán tại Hà nội năm 1994 và văn phòng Tổng Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1997. Canada đã là thành viên của Ủy ban Quốc tế Kiểm soát (về sau gọi à Ủy ban Quốc tế Giám sát và Kiểm soát) trong gần 20 năm, sau khi cuộc chiến tranh giữa Việt nam và Pháp chấm dứt năm 1954.

Tại Việt nam,  Canada có văn phòng đại diện là Đại Sứ quán Canada tại Hà nội và văn phòng  Tổng Lãnh Sự quán  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại  Canada, Việt nam có văn phòng đại diện là Đại Sứ quán Việt nam  và  văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa và Vancouver.

Quan hệ Song phương
Năm 2018 Canada và Việt nam kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Quan hệ song phương đã phát triển tới cao điểm qua nhiều cuộc viếng thăm Việt nam cấp cao của  các viên chức Canada trong năm qua, như cuộc viếng thăm của Thủ tướng Trudeau tháng 11 năm 2018 và việc công bố “Quan hệ  Đối tác Toàn diện” giữa Canada và Việt nam.  Quan hệ Đối tác thể hiện rõ rệt sự kiện toàn quan hệ giữa hai nước về quốc phòng, an ninh và phát triển.  Quan hệ giữa dân tộc của hai nước rất chặt chẽ, với 250,000 người Canada gốc Việt sinh sống tại Canada.

Canada và Việt nam đều là thành viên của nhiều diễn đàn quốc tế như  ASEAN, trong đó Canada là một Đối tác Đối thoại; Việt nam là Quốc gia Phối hợp cho Canada năm 2006-09. Canada và Việt nam cũng là hội viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC),  Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Vùng ASEAN, Cộng đồng Pháp ngữ, và Liên Hiệp Quốc.

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Địa chỉ và thông tin liên lạc Đại sứ quán Canada
Địa chỉ đại sứ quán Canada : Số 31 Hùng Vương, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại đại sứ quán Canada: +84(24) 3734 5000
Fax : +84(24) 3734 5049
Email đại sứ quán Canada : hanoi@international.gc.ca

Thời gian làm việc đại sứ quán Canada
Từ thứ hai đến thứ năm: 
08:00 – 12:00 and 13:00 – 17:00
Thứ sáu: 08:00 –  13:30

Bộ phận Lãnh sự
Từ thứ hai đến thứ năm: 
09:00 – 11:00 and 14:00 – 16:00
Thứ sáu: 09:00 –  12:00


TagsVisa canada,

Tin tức mới